Общо събрание на РФК Враца

Място на провеждане:
Дата: 2023-01-14
Начален час: 09:00
Край: 2023-01-14 13:00
Категория: ОбученияПоканата за свикване на събрание на РФК – Враца

 Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Враца,

 

УС на Регионална фармацевтична колегия – Враца, свиква събрание на РФК – Враца на 14.01.2023 г. /събота/ от 09:00 часа в сградата на хотел Лева, гр.Враца, при следния дневен ред:

 

Дневен ред за Събрание:

1. Oсвобождаване на делегатите за Общо събрание-2019г. .

2. Номинация и избор на делегати на Общо събрание на РФК-Враца

 

УС на Регионална фармацевтична колегия – Враца, свиква Общо Събрание на РФК-Враца, 14.01.2023 г. /събота/ от 11:00 часа в сградата на хотел Лева, гр.Враца, при следния дневен ред:

 

Дневен ред за Общо събрание:

           

            1. Избор на председател и протоколчик на Общото събрание

           2. Отчет на УС и комисии - Контролна комисия и Комисия по етика и качество.

            3. Освобождаване от отговорност на състава на УС, КК и КЕК на РФК-Враца

            4. Предложения за избор за нов състав на УС, КК и КЕК на РФК-Враца

            5. Избор на делегати за Конгрес на БФС

            6. Разглеждане и промяна на Устава

            7. Разни

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.