БФС и НЗОК постигнаха споразумение по начина на заплащане за отпускане на напълно платените лекарствени продукти

На 04.07.2024г., 05.07.2024г., 08.07.2024г. и 09.07.2024г. в сградата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), находяща се в гр. София, ул. „Кричим“ № 1, ет. 4 (заседателна зала) се проведоха поредица съвместни срещи между представители на НЗОК и Български фармацевтичен съюз (БФС) във връзка с обсъждане на промени в условията и реда за заплащане цени на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК по реда на чл.45, ал.17, т.4а от Закона за здравното осигуряване – по отношение на лекарствените продукти, за домашно лечение на територията на страната, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза. От страна на БФС принципно е приет вариант, при който заплащането да се определя като 15% от единичната отчетена от аптеката крайна цена на лекарствения продукт, но не повече от 25 лв. на опаковка. Крайната цена е реимбурсната стойност на НЗОК и стойността, заплатена от пациента.   При този вариант на алгоритъм за изчисляване на „Цена на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК“ (Цена на отпускане) е както следва: -              Цената на отпускане е15 на сто от крайната цена на опаковка лекарствен продукт, отпусната от аптеката; -              Ако изчислената „Цена на отпускане“ надвишава 25 лв. за една опаковка, то цената на отпускане за опаковка е равна на 25 лв. Осигурява се възможност за отхвърляне/валидиране на опаковка лекарствен продукт в рецепта в Интегрираната информационна система на НЗОК (ИИС), като цената на отпускане се формира за заплащане и се включва във финансов отчет на аптека както до момента - формира се общ сумарен ред с общата стойност на всички „Цени на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК“. В случай, че всички лекарствени продукти в дадено отпускане (цяла рецепта или част от рецепта) са отхвърлени от заплащане, цената на отпускане няма да се включва във финансов отчет на аптека за заплащане. Във връзка с гореизложеното, страните се споразумяха да бъде изготвено и договорено изменение и допълнение на Условия и ред, което да отразява алгоритъма на заплащането на цените на дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, назначени без протокол, за които не се извършва експертиза, съгласно който се определя като 15% от единичната отчетена от аптеката крайна цена на лекарствения продукт, но не повече от 25 лв. на опаковка. Решението е извънредно и следва изменението и допълнението на Условия и ред да влезе в сила от 1 юли 2024 г.  

Виж повече

МЗ предлага премахване на договарянето между БФС и НЗОК

Уважаеми, колеги! От името на УС на БФС благодаря на всички, които показаха активна позиция в защита на аптеките, фармацевтичната професия и загриженост за достъпа на пациентите до лекарствени продукти и фармацевтични грижи и услуги. Днес в МЗ имаше среща между представители на БФС, МЗ, НЗОК и Информационно обслужване. В действителност имаше конструктивен диалог и се обсъдиха предоставените от НЗОК данни, както и някои варианти за промяна в заплащането за дейността по отпускане на напълно платени от НЗОК лекарствени продукти. За съжаление след срещата видяхме за качения на сайта на МЗ скандален за аптеките проект на изменение на Закона за здравното осигуряване, в който на практика се обезсмислят преговорите между БФС и НЗОК по Условия и ред, т.е. договарянето между БФС и НЗОК. БФС ще внесе становище по проекта в срока до 02.08.2024.  В петък, 05.07.2024 от 20.30 часа ще има пореден извънреден разширен УС. С проекта за промяна нз ЗЗО можете да се запознаете ТУК или от прикачените файлове.

Виж повече

Аптеките протестират срещу проекта за промяна във финансирането по НЗОК

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ от Български фармацевтичен съюз   На 04.07.2024 г., четвъртък от 9.00 до 9.30 часа в знак протест срещу промяната на финансирането на дейността по отпускане на напълно платени лекарствени от НЗОК продукти по средата на годината собственици на аптеки ще внесат в Районните здравно осигурителни каси предизвестия за прекратяване на договорите с НЗОК. По същото време фармацевтите в аптеките ще разясняват на пациентите как се финансира дейността по отпускане на «безплатна» терапия, в какъв обем е това финансиране и колко струва на аптеката да го подсигури. Ще се обслужват САМО спешни изпълнения. Нито един пациент няма да бъде върнат, всички ще бъдат обслужени, но настояваме за търпение и разбиране през този половин час.   На сайта на МЗ в петък, 20.06.2024 е качен за публично обсъждане проект за промени в НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.   https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/   Промените засягат предписването и отпускане на електронни предписания заплащани частично или напълно от НЗОК. Проектът на Наредба 4 предвижда на практика изписване на цялата напълно реимбурсирана терапия на болния на една рецепта и при условие, че финансирането към аптеките в момента се определя и зависи от броя рецепти, БФС НЕ може да подкрепи проектопромените БЕЗ ЯСЕН МОДЕЛ ГАРАНТИРАЩ ЗАПАЗВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕТО КЪМ АПТЕКИТЕ.   БФС е ЗА оптимизация на процесите по предписване и отпускане на лекарствени продукти заплащани от НЗОК, включително за въвеждане на новости и облекчаване на лекарите, фармацевтите и най-вече пациента, но това НЕ може да става за сметка на АПТЕКИТЕ!   БФС смята, че въвеждането на предложените промени, БЕЗ ясни критерии за заплащане, при които аптеките да могат да обезпечат дейността по отпускане на 100% реимбурсирани лекарствени продукти, ще доведе до ПРЕКРАТЯВАНЕ на договорите на много аптеки с НЗОК и лишаване на пациентите от достъп до лечение.   Какво се предвижда накратко:   1. Отпадане ограничаването за предписване до три продукта на едно електронно предписание и задължение за лекаря да предписва всички 100% реимбурсирани лекарствени продукти на една обща рецепта, а на друго предписание да са събрани всички частично платени от НЗОК продукти. Изключение са протоколните рецепти, при които всичко си остава по старому - те са на отделна рецепта, като могат да се изписват на едно предписание, ако са назначени с общ протокол.   2. Остава ограничението за предписване на до три продукта по една диагноза/заболяване (МКБ).   3. Консолидираното електронно предписание вече да може да се изпълнява частично в различни аптеки или в една аптека, но на части по различно време, в рамките на давността на предписанието. Частичното изпълнение да бъде до ниво ред или позиция в рецептата, като при частично изпълнение аптеката отпуска цялото количество за определения период от предписания продукт, т.е. цялото количество по тази позиция, а останалите позиции/редове могат да бъдат изпълнени в последствие от друга или същата аптека, но отново цялото количество от съответната позиция.   Пример:   Rp./   Лекарство А   3 опаковки МКБ I50.0   Лекарство Б   2 опаковки МКБ I50.0   Лекарство В   2 опаковки МКБ Е11   Лекарство Г     4 опаковки МКБ Е11   .......   При това предписание аптека Х може да отпусне цялото количество от Лекарство А и Лекарство Б, а останалите Лекарства В и Г да изпълнят други аптеки.   Обаче НЯМА да е възможно аптека Х да отпусне по една опаковка от Лекарство А и една опаковка от Лакарство Б, а после друга аптека У да отпусне останалите 2 опаковки от Лекарство А и 1 опаковка от Лекарство Б.   Проектът и мотивите за промени в Наредба 4 бяха обсъдени на Разширен Управителен съвет в рамките на Български фармацевтчини дни 2024 в град Варна. БФС от създаването на електронните рецепти е подкрепял възможността на пациента да получава терапията си в различни аптеки, точно както е уредена тази възможност при белите електронни рецепти. В България обаче при отпускането на 100% реимбурсирани ЛП аптеките нямат право да формират надбавка, т.е. до около месец и половина след отпускането, НЗОК заплаща стойността на отпуснатите ЛП до цена търговец на едро. Аптеката получава за тази дейност 5 лв. ЗА ЕДНА РЕЦЕПТА без значение от стойността на рецептата. В прикачените файлове ще намерите типово предизвестие за прекратяване на договора с НЗОК.     

Виж повече

НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2023/2024 г.


Уважаеми колеги,
Български фармацевтичен съюз стартира кампания за набиране на бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж на студенти в професионално направление "Фармация" с образователно квалификационна степен "магистър" за учебната 2023/2024 от: Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет Медицински университет – Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов", Факултет по фармация  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация Медицински университет – Плевен, Факултет „Фармация“ Срокът на кампанията е от 23.01.2024 г. до 10.02.2024 г.
Всички регистрации на аптеки, направени в периода на тестване на системата преди 14.00ч. на 23.01.2024 г. ще бъдат изтрити.
 Базите за провеждане на практическо обучение – аптеки, се определят по заявки, изпратени от ръководителите на аптеки до БФС през Портала за управление на програми и проекти на Български фармацевтичен съюз на адрес https://practice.bphu.bg/
За достъп до портала от страна на магистър-фармацевта е необходимо:да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз;да сте редовен член без прекъснати членствени права. -       да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз; -       да сте редовен член без прекъснати членствени права. Важно!
Всеки магистър – фармацевт ръководител на аптека може да влезе в портала САМО с данните (имейл и парола), които използва за вход в сайта на Българския фармацевтичен съюз.
Ако сте фармацевт, ръководител на аптека, може да се присъедините към активните програми, да управлявате програмите, да приемате студенти и да определяте участници от персонала на вашата аптека, които да бъдат техни наставници.
Ако не сте ръководител на аптека, може да влезете в портала с данните (имейл и парола), които използвате за вход в сайта на БФС, само ако сте посочен за ръководител на преддипломен стаж (наставник) от ръководителя на съответната аптека. През вашия профил в портала, ще имате достъп до помощни ръководства, документи за удостоверяване на преминатия преддипломен стаж и др. които се изискват в хода на програмата. 
Нови изисквания
Всеки ръководител на аптека следва да определи магистър-фармацевт (може и себе си), на пълно работно време, който лично да отговаря за стажанта и изпълнението на програмата на стажа – ръководител на преддипломния стаж (наставник). Всеки наставник има достъп до управлението на стажантската програма за студента, за когото е посочен като наставник. Един наставник може да отговаря само за един стажант! Една аптека може да приема до трима стажанти независимо дали разполага с повече от трима фармацевти! С пълните условия за включване в кампанията може да се запознаете, след като влезете в портала. Препоръчваме Ви, внимателно да се запознаете с тях преди да декларирате съгласието си за включване към програмата.
    Внимание! Ръководителят на аптеката през своя акаунт вижда фармацевтите, част от персонала на аптеката, въз основа на данните от регистрите на съответната регионална колегия. Фармацевтът не може да бъде избран като наставник, ако той няма регистрация на сайта на БФС. Ако имената на този фармацевт са неактивни, то той първо ще трябва да си направи регистрация на www.bphu.bg Ако ръководителят на аптеката не вижда всички фармацевти от персонала на аптеката, то следва да се обърнете към регионалната си фармацевтична колегия и да установите причините за това.  
   

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени нови и актуални теми в категориите: Обществено значими заболявания; Нормални физиологични състояния; Фармацевтична практика. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Ново Нордиск и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Затлъстяване и нови подходи за лечение"
  Тема 1: Психосоциалните аспекти и затлъстяването– д-р Мария Николова
Тема 2: Затлъстяване и предиабет + клиничен случай – проф. Здравко Каменов и д-р Веселина Яначкова Тема 3: Висцерално затлъстяване + клиничен случай – доц. Боян Нончев и д-р Явор Асьов
Тема 4: Затлъстяване и сърдечно-съдов риск + клиничен случай – проф. Иво Петров и д-р Саркис Калустян Тема 5: Затлъстяване и сънна апнеа, проф. д-р Огнян Георгиев, дм              Затлъстяване и сънна апнея, клиничен случай, д-р Димитър Георгиев Тема 6: Затлъстяване в детска възраст, проф. д-р Мая Костантинова, дм Всяка от темите са акредитирани от Комисия по качество на БФС с 3 (три) КТ.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между Нобел Фарма и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – новият централно-действащ миорелаксант" Теми: 1. Лечение на болки в гърба с thiocolchicoside – акад. И. Миланов; 2. Thiocolchicoside -Новият Миорелаксант – проф. Г. Момеков. Цялото обучение е акредитирано от Комисия по качество на БФС с 6 (шест) кредитни точки   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Първи съвместен проект между Медис Фарма България и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Базирана на доказателства фармакотерапия с природни локални аналгетици", проф. Георги Момеков, д.ф. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Съвместен проект между МагнаФарм и Български фармацевтичен съюз Модул на Дистанционното обучение: "Послание за здраве"
Теми: „Болното гърло при настинка и грип“; „Ибупрофен и Covid 19 - превенция на съпътстващите симптоми при Covid 19“; „Болката и справянето с нея“; „Настинката при децата“; „Успешната борба с киселините“; „Правилното решение при болки в гърлото“; „Атакувайте настинката точно в целта!". Всяка тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 3 (три) кредитни точки.   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

Архив

Списание Български фармацевт

Архив

НОВИНИ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив