Общо събрание на РФК Сливен - 11.02.2023г.

Място на провеждане: Конферентна зала на хотел „Спорт палас“
Дата: 2023-02-11
Начален час: 14:00
Край: 2023-02-11 16:00
Категория: Събрания на РФКПокана

От УС на РФК – Сливен

Уважаеми колеги,

На 11.02.2023 (събота ) от 14:00ч. в гр. Сливен в конферентна зала на хотел „Спорт палас“ ще се проведе Събрание за избор на делегати за Общо събрание на колегията с Дневен ред:

  1. Избор на делегати на ОС на РФК – Сливен.

Годишното общо събрание на РФК – Сливен ще се проведе на             11.02.2023 (събота) от 14:30ч. в гр. Сливен в конферентна зала на хотел „Спорт палас“

 

Годишно Общо Събрание на РФК – Сливен ще се проведе на 11.02.2023 (събота) от 14:30ч. в конферентна зала на хотел „Спорт палас“ при следния Дневен ред:

  1. Избор на председател и протоколчик на ОС;
  2. Предложения и Избор на нов УС на, КК и КЕК на РФК – Сливен;
  3. Избор на делегати за Седмия редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС в          гр. София в периода 17-19.03.2023.
  4. Разни

Присъстват всички, вписани в регистъра на РФК – Сливен магистър фармацевти.

Решенията се вземат с гласовете на делегатите на ОС на колегията.

При липса на кворум събранието се отлага с 1 час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

 

Председател на

УС на РФК – Сливен

……………………………………

Маг. Фармацевт /П. Добрева/

 

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.