Общо събрание на РФК Разград - 17.02.2023г.

Място на провеждане: Конферентна зала на ресторант „Златния дъб”
Дата: 2023-02-17
Начален час: 18:00
Край: 2023-02-17 20:00
Категория: Събрания на РФК  ПОКАНА

Уважаеми магистър-фармацевти, членове на Регионална фармацевтична колегия-Разград ,

Управителният съвет на РФК-Разград,Ви кани на общо събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 17.02.2023г от 18:00ч в конферентната зала на ресторант „Златния дъб”, при следния

                             Дневен ред

  1. Избор на протоколчик на събранието.
  2. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК-Разград.

                               ПОКАНА

Регионална фармацевтична колегия гр.Разград организира Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 17.02.2023г от 19:00 ч в конферентната зала на ресторант „Златния дъб”,при следния

                             Дневен ред

1.Отчетен доклад за дейността на РФК-Разград.

2.Освобождаване от отговорност на УС на РФК- Разград

3.Избор на Председател и членове на УС на РФК-Разград

4.Избор на Председател и членове на Контролната комисия и Комисията по етика и качество на РФК-Разград.

5. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.

С уважение маг.фарм. Владимира Маркова,

Председател на РФК- Разград.

 

                                


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.