Общо събрание на РФК Ловеч - 10.02.2023г.

Място на провеждане: Залата на ресторант „Колор“-гр.Ловеч
Дата: 2023-02-10
Начален час: 19:00
Край: 2023-02-10 21:00
Категория: Събрания на РФКПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия Ловеч организира събрание на колегията, което ще се проведе на 10.02.23г.

Управителният съвет на РФК-Ловеч, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 10.02.2023 год. (петък) от 19,00 ч в залата на ресторант „Колор“-гр.Ловеч

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК Ловеч.

ПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия Ловеч организира

Отчетно-изборно събрание на колегията, което ще се проведе на 10.02.23г.

Общото събрание на делегатите на РФК Ловеч ще се проведе от 19 :00ч в зала на ресторант „Колор“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчет за дейността на УС на РФК Ловеч.

т. 2. Приемане на промени в Устава на РФК Ловеч.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-Ловеч.

т. 4 .Избор на членове на ръководните органи на РФК Ловеч.

т. 5. Избор на делегати на редовния Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС в гр. София в периода 17-19 март 2023г.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 20.00 ч.

С уважение: маг.-фарм. Владимир Ганчев , Председател на УС на РФК- Ловеч.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.