Общо събрание на РФК Стара Загора

Място на провеждане:
Дата: 2023-01-21
Начален час: 16:00
Край: 2023-01-21 18:00
Категория: Събрания на РФКУважаеми колеги,

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  приРФК – Стара Загора свиква събраниеза избор на делегати на 21.01.2023 г. / събота / от 16:00 часа  в  хотел Сити , гр. Стара Загора, бул. “Св. Патриарх Евтимий” №23 при следния

     Дневен ред : 

  1. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС;
  2. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 ч.

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.