Покана за Извънредно общо събрание - РФК Стара Загора на 13.04.2024г.


Уважаеми колеги,

 

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора ,

Управителния  съвет  при РФК – Стара Загора свиква извънредно общо

събрание  на 13.04.2024 г. / събота / от 16:00 часа  в  голямата

заседателна зала на хотел ВЕРЕЯ , гр. Стара Загора, ул. “Захари

Княжески” №52 при следния

 

             Дневен ред : 

  1.Промяна в чл.37, т.1 от Устава на Регионална Фармацевтична колегия - Стара Загора;

 

 

2.    Приемане приходната и разходната част на бюджета за 2024 г. на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора;

 

3.     Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

 

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да  присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само  предварително избраните делегати.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 ч."

 

       маг.-фарм. Ростислав Курдов      

       Председател на Управителния Съвет

       Регионална Фармацевтична Колегия - Стара Загора


Сподели

Публикувана на 2024-03-25 10:56:38 | Прочетена: 228 пъти