Общо събрание на РФК Смолян


                                                              ПОКАНА

                              за Събрание на РФК – Смолян за избор на делегати

 Уважаеми колеги, УС на РФК – Смолян най-учтиво ви кани на събрание на колегията, което ще се проведе на 17.12.2022г / събота / от 17.00ч в                 заседателната зала на хотел „Дикас“ при следния дневен ред:

                                                          ДНЕВЕН РЕД

1.  Избор на редовни делегати за Отчетно-изборно събрание на РФК – Смолян.

 

                                                              ПОКАНА

                    за провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК – Смолян

  УС на РФК – Смолян организира провеждане на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 17.12.2022г от 18.00 часа в заседателната зала на хотел „Дикас“ при следния дневен ред :

                                                           ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на протоколчик и председател на събранието.
  2. Отчет на председателя на УС на РФК, председателя на КК и КЕК.

3. Освобождаване от длъжност на УС на РФК и на председатели и членове на комисии.

  1. Избор на нов председател и членове на УС на РФК.
  2. Избор на  нови председатели и членове на комисии.
  3. Избор на делегати за Седми редовен конгрес на БФС.
  4. Разни.

 

    С уважение: маг.фарм.Мария Главинкова – председател на РФК - Смолян


Сподели

Публикувана на 2022-11-15 16:18:22 | Прочетена: 131 пъти