Общи положения


Приет на Първия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 10 февруари 2007 год. в гр. София, изменен и допълнен от Третия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 05-07 март 2010 год. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци и от Четвъртия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 28 – 29 юни 2013г. в гр.София и от Шестия редовен Конгрес на БФС, проведен на 07 – 08 февруари 2020 год. в гр. София и от Седмия редовен Конгрес на БФС, проведен на 17 – 18 март 2023 год. в гр. София.

Чл. 1. (1)Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския фармацевтичен съюз (наричан по-долу "БФС" или "Съюза"). Този устав е изготвен и приет на Първия Конгрес на БФС, проведен на 1- февруари 2007 год. в гр. София в съответствие с изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. "Държавен вестник", бр. 75 от 12 септември 2006 год.), изменен и допълнен от Третия редовен Конгрес на БФС, проведен на 05-07 март 2010 год. в к.к. Златни пясъци и от Четвъртия редовен Конгрес на БСФ, проведен на 28-29 юни 2013 год. в гр. София и от Шестия редовен Конгрес на БФС, проведен на 07 – 08 февруари 2020 год. в гр. София от Седмия редовен Конгрес на БФС, проведен на 17 – 18 март 2023 год. в гр. София.

(2) Българският фармацевтичен съюз е съсловна организация на членуващите в него магистър-фармацевти.

Чл. 2. (1) Българският фармацевтичен съюз е юридическо лице, отделно от своите членове и от регионалните фармацевтични колегии, със седалище в гр. София.

(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.

(3) Наименованието на Българския фармацевтичен съюз може да се изписва допълнително на английски език като Bulgarian Pharmaceutical Union.

(4) Българският фармацевтичен съюз се учредява за неограничен период от време.

(5) Българският фармацевтичен съюз притежава печат с надпис по периферията „Български фармацевтичен съюз”.

Чл. 3. (1) В БФС членуват всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си в Република България.

(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си в Република България и на временно пребиваващите в чужбина е доброволно.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-04-03 16:14:29 | Прочетена: 16038 пъти