БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОНКОЛОГИЯ ОЧЕРТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ОНКОЛОГИЧНАТА ОБЩНОСТ У НАС


От 29 септември до 1 октомври в гр. София се проведе Българският национален конгрес по онкология с международно участие, организиран от Българското онкологично научно дружество (БОНД). Сред официалните партньори на събитието беше Българският фармацевтичен съюз. 

Форумът стартира с дискусионна маса на тема „Приоритети и предизвикателства пред онкологията в България“, в която участваха проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД, д-р Иван Маджаров, председател на УС на Българския лекарски съюз (БЛС), маг.-фармацевт Велина Григорова, председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС), проф. Илко Гетов, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), Аркади Шарков, здравен икономист в Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП). Модератор на панела беше Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM).

Във фокуса на дискусията бяха темите за реимбурсацията и достъпът на българските пациенти до иновативно лечение, изписването на лекарствени продукти, механизмите за плащане на генетичните изследвания и биомаркерите за избор на най-подходящата терапия за пациента, икономическите аспекти и очаквания към лечението в средносрочен хоризонт, предизвикателствата пред здравноосигурителния процес в условията на световна икономическа нестабилност и др.

Проф.д-р Асен Дудов подчерта, че сред приоритетите на БОНД през последните месеци е била работата по създаването на Нациналния план за борба с рака в сътрудничество с Министарство на здравеопазването и организациите от Националния онкологичан алианс.

 

Маг.-фармацевт Велина Григорова заяви, че българските болнични фармацевти са в тясна връзка с българските онколози и през последните години са внедрени положителни промени в организацията на дейността им. Все още обаче трябва да се работи в насока за коректното остойностяване на труда на фармацевтите в онкологията.

 

По време на втория ден от конгреса бяха представени теми като немедицинската пациентска грижа и психологическата подкрепа в протичането на рака, както и дискусионна маса „Дигитализацията в онкологията“, която даде нова гледна точка към множеството промени, които настъпват в тази област.

 

Последният ден от събитието също се характеризира с богата научна програма, насочена към съвременните възможности за лечение на различните онкологични заболявания, както и теми като предизвикателствата в хисто-патологичната оценка на някои видове рак, предизвикателствата на иновативната терапия пред генетичната диагностика и трудностите, с които се сблъскват пациентите в България по отношение на симптоматичното и палиативно лечение. Конгресът обърна внимание също така на теми като лекарствените взаимодействия и специфични взаимодействия на противотуморното лекарствено лечение, съвременните възможности на радиохирургията, техническите решения в урологията, изчерпателното геномно секвениране и др.

 

В програмата на конгреса участие взеха и чуждестранни лектори, като Prof. Federico Cappuzzo, Dr. Antonio Passaro, Prof. Piotr Rutkowski и Prof. Camillo Porta, които представиха експозета, демонстриращи експертиза на европейско и дори световно ниво.


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:39:38 | Прочетена: 1056 пъти