НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2023/2024 г.Уважаеми колеги,
Български фармацевтичен съюз стартира кампания за набиране на бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж на студенти в професионално направление "Фармация" с образователно квалификационна степен "магистър" за учебната 2023/2024 от:

  • Медицински университет – София, Фармацевтичен факултет
  • Медицински университет – Пловдив, Фармацевтичен факултет
  • Медицински университет – Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов", Факултет по фармация 
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация
  • Медицински университет – Плевен, Факултет „Фармация“

Срокът на кампанията е от 23.01.2024 г. до 10.02.2024 г.
Всички регистрации на аптеки, направени в периода на тестване на системата преди 14.00ч. на 23.01.2024 г. ще бъдат изтрити.
 Базите за провеждане на практическо обучение – аптеки, се определят по заявки, изпратени от ръководителите на аптеки до БФС през Портала за управление на програми и проекти на Български фармацевтичен съюз на адрес https://practice.bphu.bg/
За достъп до портала от страна на магистър-фармацевта е необходимо:да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз;да сте редовен член без прекъснати членствени права.

-       да имате регистрация на сайта на Български фармацевтичен съюз;

-       да сте редовен член без прекъснати членствени права.

Важно!
Всеки магистър – фармацевт ръководител на аптека може да влезе в портала САМО с данните (имейл и парола), които използва за вход в сайта на Българския фармацевтичен съюз.
Ако сте фармацевт, ръководител на аптека, може да се присъедините към активните програми, да управлявате програмите, да приемате студенти и да определяте участници от персонала на вашата аптека, които да бъдат техни наставници.
Ако не сте ръководител на аптека, може да влезете в портала с данните (имейл и парола), които използвате за вход в сайта на БФС, само ако сте посочен за ръководител на преддипломен стаж (наставник) от ръководителя на съответната аптека. През вашия профил в портала, ще имате достъп до помощни ръководства, документи за удостоверяване на преминатия преддипломен стаж и др. които се изискват в хода на програмата. 
Нови изисквания
Всеки ръководител на аптека следва да определи магистър-фармацевт (може и себе си), на пълно работно време, който лично да отговаря за стажанта и изпълнението на програмата на стажа – ръководител на преддипломния стаж (наставник). Всеки наставник има достъп до управлението на стажантската програма за студента, за когото е посочен като наставник.
  • Един наставник може да отговаря само за един стажант!
  • Една аптека може да приема до трима стажанти независимо дали разполага с повече от трима фармацевти!
С пълните условия за включване в кампанията може да се запознаете, след като влезете в портала. Препоръчваме Ви, внимателно да се запознаете с тях преди да декларирате съгласието си за включване към програмата.
    Внимание!
  • Ръководителят на аптеката през своя акаунт вижда фармацевтите, част от персонала на аптеката, въз основа на данните от регистрите на съответната регионална колегия. Фармацевтът не може да бъде избран като наставник, ако той няма регистрация на сайта на БФС. Ако имената на този фармацевт са неактивни, то той първо ще трябва да си направи регистрация на www.bphu.bg
  • Ако ръководителят на аптеката не вижда всички фармацевти от персонала на аптеката, то следва да се обърнете към регионалната си фармацевтична колегия и да установите причините за това.

 
 

 


Сподели

Публикувана на 2024-01-23 14:05:59 | Прочетена: 4519 пъти