ПЛЮС МЕН Е КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19


„+ мен“ е кампания на Министерството на здравеопазването за повишаване информираността относно ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Стратегическата цел на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т. ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските граждани – следствие от COVID-19.

КЪМ КАМПАНИЯТА

Последният месец ни направи свидетели на съдбовно за света събитие – войната в Украйна, отнемаща живота на невинни хора и разрушаваща милиони човешки съдби. Отвъд геополитическите и икономическите ефекти на войната, Европа е изправена и пред заплахата от едновременна хуманитарна и здравна криза. Пандемията от COVID-19 не е приключила, въпреки че сега погледът на всички е отправен към Украйна.

Страната ни продължава да е на последните места по брой ваксинирани граждани в ЕС и на едно от първите по смъртност заради COVID-19, въпреки категоричните научни и статистически данни, че ваксините предпазват от тежко протичане на заболяването, последващи усложнения и смърт. От началото на пандемията досега от COVID-19 починаха над 35 хил. български граждани. Сред тях са учени, медицински специалисти, преподаватели, хора с различни професии, допринасящи с труда си за нормалното функциониране на всяка държава, наши познати, близки и роднини. За периода от м. януари 2021 г. до м. март 2022 г. над 92% от пациентите с COVID-19, приети в лечебните заведения у нас, са неваксинирани, без ваксина са 97% от хората с COVID-19, при които се налага интензивно лечение. Към 1 март в страната са поставени малко над 4,3 млн. дози от ваксините срещу COVID-19, като със завършен ваксинационен курс са 2,045 млн. души. Броят на поставените бустерни дози е 690 хил.

За сравнение, към 1 март в държавите от ЕС и Европейското икономическо пространство със завършен ваксинационен курс са средно 71% от населението. Със завършена ваксинация са едва 29.3% от българските граждани. На последно място сме и по брой поставени бустерни дози – средно в страните от ЕС и ЕИП с бустер са 51.4% от гражданите, а у нас – 9.9%.

Близо година и половина след старта на ваксинационната кампания в Европейския съюз не малко хора продължават да изпитват несигурност и да имат съмнения относно ползите, безопасността и ефективността на ваксините. В България техният дял е значително по-висок от средноевропейските стойности, като това ясно се вижда от постигнатия ваксинационен обхват в държавите членки на ЕС.

Най-убедителното доказателство за ползите от ваксините срещу COVID-19 е силната редукция на смъртността от COVID-19 в страните с висок ваксинационен обхват.

Навременната ваксинация и приложената бустерна доза са от ключово значение и за намаляване броя на пост-COVID състоянията и трайните увреждания на здравето, които имат потенциала в идните години да увеличат общата смъртност в популацията, а в отделни случаи да бъдат причина за частична или пълна загуба на работоспособност, респ. за инвалидизация.

Всичко това предполага повишен натиск върху здравната ни система, необходимост от ангажиране на по-голям брой медицински специалисти в болничната и доболничната помощ, както и осигуряване на допълнителен публичен ресурс за здравеопазване.

Не трябва да бъдат подценявани и икономическите последици от резистентността спрямо ваксинацията – заради ниския ваксинационен обхват в страната сме изправени пред опасността за пореден път да бъдем сред догонващите в контекста на всеобщите усилия на европейската общност за справяне с пандемията и връщане към нормалния ни начин на живот.

В този контекст информационната кампания „+ мен“ има амбицията да даде отговори на въпросите, които всеки си задава, чрез осигуряването на научно базирана информация за ваксините и ваксинацията (в т. ч. и за приложението на ваксините при конкретни здравословни състояния и заболявания). Считаме, че по този начин ще бъдем полезни на повече граждани да направят своя информиран избор и да ни подкрепят, присъединявайки се към активните усилия за победа над вируса.

Реализацията на мащабната разяснителна кампания би имала добавена стойност и по отношение повишаване здравната грамотност на обществото за ваксинопредотвратимите заболявания и за ваксинацията като профилактика.


Сподели

Публикувана на 2022-04-20 12:13:23 | Прочетена: 1418 пъти