От 01.07.2021 НЗОК въвежда електронната рецептурна книжка


Уважаеми, колеги!

От 01.07.2021 г. НЗОК въвежда т.н. електронна рецептурна книжка.

Хартиените рецептурни книжки вече ще се попълват САМО за вече издадените и все още валидни хартиени рецептурни бланки.

Вече не е необходимо да попълвате рецептурната книжка при отпускане по издадени електронни предписания!

Лекарят няма да попълва нищо във вече издадени хартиени рецептурни книжки при издаване на електронни предписания!

РЗОК вече няма да издава хартиени рецептурни книжки и да заверява нови диагнози в такива книжки.

ОПЛ ще създават виртуални електронни рецептурни книжки на хронично болните пациенти и ще попълват в тях нови диагнози, като ще уведомяват НЗОК за това през софтуера си. Пациентът няма да се налага да посещава РЗОК по тази причина. Информацията по вече издадените хартиени рецептурни книжки ще бъде достъпна онлайн за медицинските специалисти (магистър-фармацевти и лекари) през техните софтуери автоматично.

До 15.07.2021 г. пациентите са длъжни да представят старите си рецептурни книжки в аптеката при получаване на лекарствата си, за да може фармацевтът да се ориентира какво, кога и в какъв обем  е било последното отпускане, в случай че софтуерът на аптеката все още няма достъп до електронните рецептурни книжки. Същото важи и при посещение при ОПЛ.

Текстът на промените може да намерите в прикачените файлове.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2021-09-10 09:30:19 | Прочетена: 2434 пъти