Аптеките протестират срещу проекта за промяна във финансирането по НЗОК


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

от

Български фармацевтичен съюз

 

На 04.07.2024 г., четвъртък от 9.00 до 9.30 часа в знак протест срещу промяната на финансирането на дейността по отпускане на напълно платени лекарствени от НЗОК продукти по средата на годината собственици на аптеки ще внесат в Районните здравно осигурителни каси предизвестия за прекратяване на договорите с НЗОК. По същото време фармацевтите в аптеките ще разясняват на пациентите как се финансира дейността по отпускане на «безплатна» терапия, в какъв обем е това финансиране и колко струва на аптеката да го подсигури. Ще се обслужват САМО спешни изпълнения. Нито един пациент няма да бъде върнат, всички ще бъдат обслужени, но настояваме за търпение и разбиране през този половин час.

 

На сайта на МЗ в петък, 20.06.2024 е качен за публично обсъждане проект за промени в НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

 

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/

 

Промените засягат предписването и отпускане на електронни предписания заплащани частично или напълно от НЗОК.

Проектът на Наредба 4 предвижда на практика изписване на цялата напълно реимбурсирана терапия на болния на една рецепта и при условие, че финансирането към аптеките в момента се определя и зависи от броя рецепти, БФС НЕ може да подкрепи проектопромените БЕЗ ЯСЕН МОДЕЛ ГАРАНТИРАЩ ЗАПАЗВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕТО КЪМ АПТЕКИТЕ.

 

БФС е ЗА оптимизация на процесите по предписване и отпускане на лекарствени продукти заплащани от НЗОК, включително за въвеждане на новости и облекчаване на лекарите, фармацевтите и най-вече пациента, но това НЕ може да става за сметка на АПТЕКИТЕ!

 

БФС смята, че въвеждането на предложените промени, БЕЗ ясни критерии за заплащане, при които аптеките да могат да обезпечат дейността по отпускане на 100% реимбурсирани лекарствени продукти, ще доведе до ПРЕКРАТЯВАНЕ на договорите на много аптеки с НЗОК и лишаване на пациентите от достъп до лечение.

 

Какво се предвижда накратко:

 

1. Отпадане ограничаването за предписване до три продукта на едно електронно предписание и задължение за лекаря да предписва всички 100% реимбурсирани лекарствени продукти на една обща рецепта, а на друго предписание да са събрани всички частично платени от НЗОК продукти. Изключение са протоколните рецепти, при които всичко си остава по старому - те са на отделна рецепта, като могат да се изписват на едно предписание, ако са назначени с общ протокол.

 

2. Остава ограничението за предписване на до три продукта по една диагноза/заболяване (МКБ).

 

3. Консолидираното електронно предписание вече да може да се изпълнява частично в различни аптеки или в една аптека, но на части по различно време, в рамките на давността на предписанието. Частичното изпълнение да бъде до ниво ред или позиция в рецептата, като при частично изпълнение аптеката отпуска цялото количество за определения период от предписания продукт, т.е. цялото количество по тази позиция, а останалите позиции/редове могат да бъдат изпълнени в последствие от друга или същата аптека, но отново цялото количество от съответната позиция.

 

Пример:

 

Rp./

 

Лекарство А   3 опаковки МКБ I50.0

 

Лекарство Б   2 опаковки МКБ I50.0

 

Лекарство В   2 опаковки МКБ Е11

 

Лекарство Г     4 опаковки МКБ Е11

 

.......

 

При това предписание аптека Х може да отпусне цялото количество от Лекарство А и Лекарство Б, а останалите Лекарства В и Г да изпълнят други аптеки.

 

Обаче НЯМА да е възможно аптека Х да отпусне по една опаковка от Лекарство А и една опаковка от Лакарство Б, а после друга аптека У да отпусне останалите 2 опаковки от Лекарство А и 1 опаковка от Лекарство Б.

 

Проектът и мотивите за промени в Наредба 4 бяха обсъдени на Разширен Управителен съвет в рамките на Български фармацевтчини дни 2024 в град Варна. БФС от създаването на електронните рецепти е подкрепял възможността на пациента да получава терапията си в различни аптеки, точно както е уредена тази възможност при белите електронни рецепти. В България обаче при отпускането на 100% реимбурсирани ЛП аптеките нямат право да формират надбавка, т.е. до около месец и половина след отпускането, НЗОК заплаща стойността на отпуснатите ЛП до цена търговец на едро. Аптеката получава за тази дейност 5 лв. ЗА ЕДНА РЕЦЕПТА без значение от стойността на рецептата.

В прикачените файлове ще намерите типово предизвестие за прекратяване на договора с НЗОК. 

 

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2024-07-01 17:44:58 | Прочетена: 844 пъти