Анкета до членовете на БФС относно приготвянето на магистрални и фармакопейни рецепти


Уважаеми колеги,

На свое заседание на 17 декември 2022 година, Управителният съвет на БФС, съвместно с председателите на Регионалните колегии на БФС (Разширен управителен съвет), след като бе запознат със случай на проверка от страна на регулаторните органи спрямо аптека на колега магистър-фармацевт, реши да започне цялостна кампания по защита на защита на професията фармацевт и защита на правото на магистър-фармацевта в България да практикува професията си в полза на обществото.
Във връзка с това, УС на БФС се обръща към всички колеги в страната, както и структурите на БФС по места- Регионалните колегии, за да дадат своята подкрепа и да споделят професионалното си виждане за развитието на професията в България.
Сигнализирани бяхме за случаи на проверки от контролните органи на аптеките, които имат разрешение да приготвят лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура:
-Оспорва се правото на аптеките да приготвят индивидуализирани козметични продукти
-Оспорва се правото на аптеките да ценообразуват свободно приготвените лекарствени продукти, както е разписано в нормативната уредба
-Оспорва се правото на аптеките да подготвят предварително междинни продукти (заготовки/ дефектура) с цел по-лесно и бързо обслужване на пациентите, както и намаляване на разходите и технологичните загуби
Вече имаме прецедент, при който Изпълнителната агенция по лекарствата е наложила санкция на аптека, само защото колегите са подготвили предварително заготовки за лекарствен продукт в обем по-голям от обема на една рецепта, независимо че еднозначно е доказано и от самия контролен орган, че всичките те са за обслужване единствено на пациентите на аптеката и то по представени лекарски рецепти. Ако българският съд окончателно потвърди тази санкция, ние ще загубим една от и без това малкото аптеки в страната, приготвящи лекарства, включително за редки болести при деца.

Уважаеми колеги,

В продължение на решението на УС на БФС за подкрепа на колегите от аптеките, които имат разрешение за приготвяне на лекарства по магистрална и фармакопейна рецептура, изпращаме Ви анкетен лист с въпроси, на които най-настойчиво молим да отговорите максимално изчерпателно.

Молим да отговорите на всеки от посочените въпроси в линка по-долу, в срок до 09.01.2023г.. За допълнитени коментари и мнения, можете да пишете на office@bphu.bg.

https://forms.gle/q6RzbSB156dJezgm8

С уважение:

УС на БФС


Сподели

Публикувана на 2023-01-05 11:45:11 | Прочетена: 204 пъти