Откриване на новата учебна 2020/2021 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, Поздравявам Вас, колегите преподаватели и студентите за откриването на новата академична учебна 2020/2021 година, от името на всички членове на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и лично, като председател на съсловната организация на българските магистър-фармацевти. Всяка година отбелязваме качествения прогрес на обучението в средата на цифровите технологии. Днес вече сме свидетели, как в условията на световна пандемия образованието у нас направи промяна, за да задържи, да насърчи и да вдъхне нова сила на търсещите знание. Днешните първокурсници са израснали в онлайн пространството и като техни преподаватели съм убедена, че ще ги водите по пътеките на познанието, ще им предадете и любовта към нашата високохуманна професия, която от векове служи на здравето на пациентите.
Уважаеми колеги преподаватели, Институцията на университета е призвана да поддържа традициите в българското образование и да ги надгражда с всяко следващо поколение студенти. Бъдете стожери на знанието и с гордост дайте шанс на вашите студенти да ви надминат в учението, да станат достойни професионалисти. На младите бъдещи фармацевти пожелавам успешно плаване в морето на науката. На добър час през новата академична учебна година 2020/2021.   С уважение: Проф. Асена Стоименова, дф

Виж повече

Открита процедура за присъждане на ежегодни стипендии на БФС за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”

Управителният съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”, съгласно приетите с решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” в сила от 21.11.2013 г., изменени и допълнени на редовно разширено заседание на УС на БФС на 15.12.2018 г.“. Процедура: Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране. Срок за подаване на документите: Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодните стипендии на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2020 г., вкл. За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл. Успех на всички кандидати!  

Виж повече

СЕСПА - Покана до всички за регистрация в СЕСПА

Уважаеми дами и господа, От 15.08.2020 г. започва приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти, в двумесечен срок, трябва да подадат заявка за достъп и да получат регистрационни данни за работа със системата. Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация ще се  генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.   Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички: * притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти; * притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; * притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти; * притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Виж повече

Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение

В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени 6 нови и актуални теми в категориите: Ревматоидни заболявания; Респираторни заболявания; Антибиотична резистентност; Сърдечно-съдови заболявания; Социално значими заболявания.   Първи съвместен проект между ГлаксоСмитКлайн и Българския фармацевтичен съюз Теми на Дистанционните обучения: Ролята на belimumab в лечението на системен лупус еритематозус (СЛЕ), съобразно подхода “Treat-to-target”. Лечение за пациентите с тежка рефрактерна еозинофилна астма Роля на лечението с ICS/LABA при ХОББ Обзор на антимикробната резистентност - Данни от проучаването SOAR (Survey of Antibiotic Resistance) Въведение в БАХ и ambrisentan Всяка отделна тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 2 (две) кредитни точки.   Първи съвместен проект между Сервие Медикал и Български фармацевтичен съюз Тема на Дистанционното обучение: "Хронична венозна болест - как да бъдем от полза за пациентите в новите условия на живот", проф. д-р Кузман Гиров от ВМА, София. Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 5 (пет) кредитни точки   ВАЖНО За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!   КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!   ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
 

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА

Архив