Коронавирус: Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им

Днес, 08.04.2020 г. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че по време на разпространението на COVID-19 европейците имат достъп до основните лекарства. Пандемията открои значителните предизвикателства пред снабдяването с изключително важни и необходими лекарства, както и въздействието, което такова разпространение може да има върху веригата на доставка на лекарствени продукти в ЕС. В своите насоки Комисията поставя акцента върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг поради пандемията. Предложените мерки следва да позволят по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве. Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата наблягат на необходимостта националните органи да действат по следния начин: Проявяване на солидарност — да се отменят забраните и ограниченията за износ и се предотвратява националното презапасяване, като по този начин се осигури основните лекарства да са на разположение в болниците и аптеките. Националните органи следва също така да се борят срещу дезинформацията, която би могла да доведе до излишно презапасяване вследствие на паническо пазаруване. Осигуряване на снабдяването — да се увеличи и реорганизира производството чрез мониторинг на запасите и производствения капацитет, съгласуване на съвместните усилия на сектора и осъществяване на инициативи за подкрепа на търсенето и на обществени поръчки с цел насърчаване на предлагането. Ако държавите членки трябва да подкрепят промишлеността да увеличи производствения си капацитет, например с данъчни стимули и държавна помощ, Комисията е готова да предостави насоки и правна сигурност. Насърчаване на оптималната употреба на лекарствата в болниците — по-специално да се адаптират съществуващите протоколи в болниците или да се изготвят нови валидирани протоколи, за да се предотврати прекомерната употреба на лекарствени продукти, както и да се предостави възможност за удължаване на срока на годност на лекарствата. Оптимизиране на продажбите в извънболничните аптеки, за да се предотврати презапасяването — да се въведат ограничения за продажбите на лекарства, за които има риск от недостиг, и да се разгледа временното ограничаване на онлайн продажбите на основни лекарства. С подкрепата на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) от няколко седмици Комисията събира данни за настоящите предизвикателства с цел наблюдение и оценка на ситуацията и идентифициране на лекарствата, за които има риск от недостиг. Това включва наблюдението на съвкупното търсене от страна на държавите членки, както и на последиците от забраните за износ, наложени от трети държави. Рискът от недостиг се дължи главно на увеличеното търсене на лекарства за лечение на пациенти с коронавирус в болниците. Презапасяването на гражданите, увеличеното търсене на експериментални лекарствени продукти за лечението на COVID-19, въвеждането на протекционистки мерки от държавите — членки на ЕС, и трети държави (например забрани за износ и национално презапасяване), както и транспортните бариери между държавите също играят роля. **Обръщение на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен относно Насоките на Комисията за оптимално и рационално използване на лекарствата – към видеото Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите

Виж повече

Български фармацевтични дни 2020 г.

След емблематичната 2019 г., когато град Пловдив бе Европейска столица на културата сега е ред и на най-значимия фармацевтичен форум в България – Български фармацевтични дни 2020 г. Най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз под надслов „Български фармацевтични дни 2020: Промяната днес - мост към бъдещето“, ще се проведе от 13 до 15 ноември в Международен панаир - Пловдив.   Бъдете част от най-значимия ежегоден форум, организиран от Българския фармацевтичен съюз     За регистрация и повече информация  ТУК.      

Виж повече

Изявление на председателя на Българския фармацевтичен съюз, проф. Асена Стоименова, дф, за оттегленото предложение за генерична замяна

Вчера, 25.03.2020 г., в условията на извънредното положение поради пандемията COVID-19, на сайта на Министерството на здравеопазването бе публикувано за кратко предложение за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. заусловията и редазапредписване и отпускане на лекарствени продукти. Предложената промяна щеше да даде възможност само в условията на извънредната ситуация и само при съгласие на пациентите, българските фармацевти да правят така нареченото "генерично заместване”. При генеричната замяна фармацевтите заменят един предписан продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование (лекарствено вещество), същите, като предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Това на практика е спазване на предписаното лечение и не се подменя волята на лекаря. Генеричното заместване е обичайна практика в другите държави, то води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията щеще да помогне да се ограничат максимално контактите на пациентите с повторни посещения при медицински специалисти или аптека, в търсене на предписания лекарствен продукт, каквито са и указанията на Националния оперативен щаб. След разпространението на информацията за предлаганата промяна, някои заинтересовани страни реагираха крайно негативно, включително чрез дезинформация и предложението бе свалено от сайта на министерството на здравеопазването. Приветстваме опита на Министерството да облекчи значително обслужването на пациенти в условия на извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Очевидно е, че част от българското общество не е узряла за въвеждането на този популярен в другите държави подход. Само в три страни от Европейския съюз - Австрия, България и Малта, генеричното заместване не е разрешено. Нима останалите държави-членки грешат в лекарствената си политика? Нима лекарите в тези държави считат, че генеричното заместване отнема отговорността им за лечението? Нима тези, които имат по-големи бюджети за здравеопазване грешат с въвеждането на про-генерична политика? Очакваме от заинтересованите страни, които се обявиха против предложената промяна, да реагират конструктивно в случаи на недостиг от определени лекарствени продукти, да поемат своята отговорност, защото вчерашните им действия ще имат утрешни последствия. Да нямат очаквания, че българските магистър-фармацевти ще нарушават действащото законодателство. Очакваме от медиите да проверяват информацията, която получават преди да я публикуват. Заявявам, че Българският фармацевтичен съюз под никаква форма не е постигал разбирателство със сдружението на Общопрактикуващите лекари в България, че се отказва от генеричното заместване. Публикацията във в. "Сега", която цитира Българското национално радио и се позовава на доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в тази част, не отговаря на истината. Призоваваме Българския лекарски съюз да защитава професионално позицията си, с аргументи, които са в полза на обществото и пациентите и да се разграничи от неговите членове, които използват ръководната си позиция, за да разпространяват невярна информация. В този тежък за нацията момент, който е изпитание за ценностите на всички ни, имаме нужда от медицински специалисти с висок морал и професионална етика. Медицински специалисти с визия отвъд краткосрочието на пандемията.

Виж повече

ЗАЕДНО С ВАС!

Уважаеми колеги магистър-фармацевти,   В битката с COVID-19 всички ние с достойнство изпълняваме своя дълг към пациентите, към колегията, към нашите близки. Благодарим ви за стоицизма, с който изпълнявате професионалния си дълг. На предната линия в борбата с пандемията COVID-19 е време да заявим пред обществото: БЪЛГАРСКИЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ е ЗАЕДНО С ВАС! Избрахме това мото като призив към всички, които вярват, че само заедно можем да се справим. Разпространете нашия апел до пациентите чрез вашите аптеки, до колегите, близките, приятелите и хората, на които държите, за да им дадете кураж в този тежък за всички ни момент.  Прикачените файлове са във формат А4. Можете да ги разпечатате и да ги оставите на видно място в аптеката.  

Виж повече

ОТВОРЕНО ПИСМО от проф. Асена Стоименова председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз

До Бойко Борисов Министър-председател Република България   До Проф. Венцислав Мутафчийски Председател Национален оперативен щаб за COVID-19   До Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев   ОТВОРЕНО ПИСМО от проф. Асена Стоименова дф председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз   Българските магистър-фармацевти отдаваме своето уважение към лекарите и медицинските сестри, които са водещи в предотвратяването на разпространението на COVID-19 и лечението на заразените пациенти. Ние, фармацевтите сме редом с вас на предната линия в борбата с вируса и много често сме първите, които контактуват с потенциалните вирусоносители. Фармацевтите, според определението на Световната здравна организация са най-достъпните медицински специалисти. Те са професионалистите, които са натоварени в този тежък момент за България и света да осиуряват необходимите лекарствени продукти, медицински изделия, информация за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и да имат отговорно социално поведение. Недалечното ни минало доведе до принизяване на професията на фармацевта до търговия с лекарства, но днес повече от всякога е важно системата на здравеопазване в България да оцени по достойнство социалната функция на фармацевтите като медицински специалисти. Магистър-фармацевтите в България са медицински специалисти не само по силата на закона, но и заради силата на избора си за професионална реализация в аптеките. Днес на предната линия в битката с COVID-19 са тъкмо аптеките - здравни заведения съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а не обикновени търговски обекти. С разрастването на епидемията в последните дни, аптеките като търговски обекти, реализират повишени обороти, но на цена, за която не се говори. Цената е тежки условия на извънреден труд, физическа и психическа умора, значително забавяне на доставките от търговците на едро и най-вече бремето на невъзможността фармацевтите да посрещнат нуждите на населението от някои лекарствени и други продукти в условията на епидемия. Ежедневно в аптеките българските фармацевти поемат риска да бъдат заразени и да разпространяват вируса, ако не бъдат взети подходящи мерки и средства за индивидуална защита като грижа за тях. Осигуряването на лични предпазни средства за магистър-фармацевтите чрез структурите на Министерството на здравеопазването е абсолютно наложително. Тъкмо защото фармацевтите ежедневно обслужват българските граждани в този труден за всички ни момент, е въпрос на уважение, израз на добра воля и позитивен знак за еволюция в управленското мислене, но преди всичко е спешна мярка за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на COVID-19. Аптеките, магазините за хранителни стоки и бензиностанциите са единствените търговски обекти, които продължават да обслужват населението. Към сложната епидемична обстановка, притесненията на българските граждани дали ще успеят да се снабдят с необходимите им лекарствени и други продукти, извънредния труд и усилия от страна на фармацевтите се прибавят и проверките по разпореждане на прокуратурата, които също са част от ежедневието в аптеките. Като изразявам увереност, че тези проверки ще бъдат проведени по начин, който не възпрепятства лекарствоснабдителния процес в този труден момент, апелирам към колегите да оказват съдействие на контролните органи, така че те да не компрометират ефективността на разпоредените мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Към българските граждани се обръщам с апел да бъдат търпеливи и отговорни към собственото си здраве и това на другите около тях, когато изчакват реда си в аптеките, да проявяват разбиране, ако станат свидетели на проверки от контролните органи и да им съдействат. Да не се презапасяват с лекарствени продукти и да спазват указанията, дадени им от личните лекари и доверените фармацевти. Да обръщат внимание на всеки симптом, който би могъл да бъде съмнителен за инфекция с COVID-19 и своевременно да потърсят медицинска помощ. Сега повече от всякога е необходимо да бъдем отговорни към собственото си здраве и здравето на другите. Необходимо е да оценим усилията на българските фармацевти, извънредния им труд и да ги подкрепим – със законодателни мерки, с осигуряване на лични предпазни средства, с обективност и експедитивност на безспорно необходимия контрол, с разбиране и добра дума. Българските магистър-фармацевти ще ви отвърнат с безрезервна подкрепа в ограничаването на COVID-19, като най-достъпните медицински специалисти редом с лекари и медицински сестри и с достойна служба в полза на общественото здраве.

Виж повече

ВОДЕЩИ НОВИНИ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НОВИНИ

Архив

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ

Архив

БФС В МЕДИИТЕ

Архив