БФС част от борда на EurHeCa

На Генералната асамблея на Организацията на европейските компетентни органи за медицинските професии (EurHeCA), което се проведе на 27 и 28 март т.г. в Букурещ с любезното домакинство на Румънския лекарски съюз, беше избрано ново административно ръководство. Председателският пост се поема от Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de Espana в лицето на г-н Максимо Гонзалез, за ковчежник единодушно бе избран Българският фармацевтичен съюз, представляван от маг.-фармацевт Светослав Крумов, а за секретар - Order of Pharmacists of Belgium, представляван от г-н Франсис Пату.

Досегашният председател на EurHeCA г-н Патрик Фортюи беше избран за почетен президент на организацията.

На срещата беше дискутирана работата на EurHeCA през годината по обобщаване на данните от различните национални бази данни на медицинските професии и координирането им в общ портал с достъп до националните регистри на здравните професионалисти.

Българският фармацевтичен съюз е пълноправен член на EurHeCA още от създаването на организацията през 2011 г. Съюзът активно участва в проекта на EurHeCA за разработването на общ портал с достъп до националните регистри на здравните професионалисти. В тази връзка в началото на 2015 г. в Брюксел Българският фармацевтичен съюз представи своите проекти за електронен регистър и европейска професионална карта пред отдел „Признаване на квалификации” към DG „Вътрешен пазар“ на Европейската комисия.

Виж повече

БФС постави барелеф на проф. Асен Златаров във Фармацевтичния факултет на МУ-София

На Световния ден на здравето 7 април 2015 г. в централното фоайе на Фармацевтичния факултет на МУ-София бе поставен барелеф на проф. Асен Златаров, изработен от скулптора Атанас Карадечев. Събитието отбелязва 130 години от рождението на изтъкнатия български учен и общественик и се осъществи по инициатива на маг.-фармацевт Кристиан Ковачев и с подкрепата на Българския фармацевтичен съюз и „Унифарм“ АД.

На церемонията по откриването на барелефа присъстваха ректорът на Медицински университет София чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, деканът на Фармацевтичния факултет проф. Николай Ламбов, членове на академичната общност, ученици и последователи на професор Златаров. Проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз, отбеляза значимостта и актуалността на научната работа на проф. Златаров за поколенията след него.

Виж повече

Съсловните организации обединиха усилия по проекти за признаване на професионални квалификации и електронно здравеопазване

 На 20 януари 2015г. на работна среща, организирана от Българския фармацевтичен съюз, беше представено развитието и обсъдени предизвикателствата при въвеждането на европейска професионална карта и регистри на членовете на съсловните организации в сферата на здравеопазването. В дискусията от страна на Българския фармацевтичен съюз се включиха председателят проф. Илко Гетов и главният секретар маг.-фармацевт Светослав Крумов, от страна на Българския лекарски съюз – зам.-председателят д-р Юлиан Йорданов, главният секретар д-р Димитър Ленков и завеждащият регистъра д-р Димитър Димитров. Българският зъболекарски съюз беше представен от заместник-председателя д-р Донка Станчева-Забуртова, а от името на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се включи председателят г-жа Милка Василева.

Всяка от съсловните организации представи накратко работата си по проектите за електронни регистри и ЕПК на членовете си съгласно Директива 2013/55/ЕО, функционалностите на членските  карти и нивото на достъпност на платформите за обществеността. Те обмениха опит помежду си и се информираха за последните новости в сферата на европейско ниво от представителите на European Healthcare Competent Authorities(Европейски компетентни органи за медицинските професии) EurHeCA г-н Патрик Фортюи, председател и г-жа Мариан Симино. Екип на Българския фармацевтичен съюз отпътува с тях за Брюксел за среща в ГД „Вътрешен пазар“ на Европейската комисия, на която ще бъдат представени електронната Европейска професионална карта и електронният регистър на магистър-фармацевтите в България и ще се обсъди общата визия за разработване на технологии за електронно здравеопазване и координирането на проекта за автоматично признаване на професионални квалификации в Европа.

Виж повече