Обучени магистър –фармацевти ще оказват първа долекарска помощ в аптеките

Българският фармацевтичен съюз /БФС/ и Българският червен кръст /БЧК/ стартират съвместна национална програма в цялата страна, включваща провеждането на серия специализирани обучения по първа долекарска помощ за магистър -фармацевти.

Първото обучение се проведе на 9-10 май 2015г. в Националния учебен център на БЧК в с. Долни Лозен, обл. София, където се проведе демонстрация за оказване на първа долекарска помощ от магистър-фармацевти и Националният отбор на БЧК по спешна помощ. Екипите показаха на манекени и статисти наученото по време на курса. В него се включиха 15 магистър -фармацевти от страната, сред които двама от с. Приселци -Варненско, където линейка пристига за не по-малко от 20 минути. Всички завършили получиха карти за легитимация и удостоверения за завършен курс с валидност за 5-годишен период в ЕС. Специален постер в аптеката, където работят, ще обозначава, че е на разположение магистър-фармацевт, сертифициран да оказва първа долекарска помощ на нуждаещите се.

Обучението, което се провежда от преподаватели и инструктори на БЧК, включва теоретична подготовка и практически умения. Програмата за първа долекарска помощ, сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция. е адаптирана за нивото на компетентност на магистър- фармацевтите. В края на септември месец т.г. ще се проведе втори курс за магистър- фармацевти в Националната учебна база на БЧК в Созопол, а през ноември ще бъде организиран и трети във Велико Търново.

В официалния сайт на БФС http://bphu.bg предстои да се публикува списък за всички магистър -фармацевти, сертифицирани да оказват първа долекарска помощ, както и адресът на аптеките, в които работят.

Виж повече

БФС част от борда на EurHeCa

На Генералната асамблея на Организацията на европейските компетентни органи за медицинските професии (EurHeCA), което се проведе на 27 и 28 март т.г. в Букурещ с любезното домакинство на Румънския лекарски съюз, беше избрано ново административно ръководство. Председателският пост се поема от Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de Espana в лицето на г-н Максимо Гонзалез, за ковчежник единодушно бе избран Българският фармацевтичен съюз, представляван от маг.-фармацевт Светослав Крумов, а за секретар - Order of Pharmacists of Belgium, представляван от г-н Франсис Пату.

Досегашният председател на EurHeCA г-н Патрик Фортюи беше избран за почетен президент на организацията.

На срещата беше дискутирана работата на EurHeCA през годината по обобщаване на данните от различните национални бази данни на медицинските професии и координирането им в общ портал с достъп до националните регистри на здравните професионалисти.

Българският фармацевтичен съюз е пълноправен член на EurHeCA още от създаването на организацията през 2011 г. Съюзът активно участва в проекта на EurHeCA за разработването на общ портал с достъп до националните регистри на здравните професионалисти. В тази връзка в началото на 2015 г. в Брюксел Българският фармацевтичен съюз представи своите проекти за електронен регистър и европейска професионална карта пред отдел „Признаване на квалификации” към DG „Вътрешен пазар“ на Европейската комисия.

Виж повече

БФС постави барелеф на проф. Асен Златаров във Фармацевтичния факултет на МУ-София

На Световния ден на здравето 7 април 2015 г. в централното фоайе на Фармацевтичния факултет на МУ-София бе поставен барелеф на проф. Асен Златаров, изработен от скулптора Атанас Карадечев. Събитието отбелязва 130 години от рождението на изтъкнатия български учен и общественик и се осъществи по инициатива на маг.-фармацевт Кристиан Ковачев и с подкрепата на Българския фармацевтичен съюз и „Унифарм“ АД.

На церемонията по откриването на барелефа присъстваха ректорът на Медицински университет София чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, деканът на Фармацевтичния факултет проф. Николай Ламбов, членове на академичната общност, ученици и последователи на професор Златаров. Проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз, отбеляза значимостта и актуалността на научната работа на проф. Златаров за поколенията след него.

Виж повече