Седмият отчетно-изборен Конгрес на БФС ще бъде 17-19 март 2023 г. в София


Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че на 08 септември 2022г. на редовно заседание УС на БФС реши, Седми редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС да се проведе в гр. София в периода 17-19 март 2023г.

Напомняме, че съгласно чл. 6. От устава на БФС, РФК трябва да изберат делегати поне 30 дни преди Конгреса.

Устав на БФС:

Чл. 6. (3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Делегатите се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС. (3а) (нова 08.02.2020г.)

УС на БФС 


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:38:57 | Прочетена: 1665 пъти