Общо събрание на РФК-Пазарджик

Място на провеждане: гр. Пазарджик, хотел
Дата: 2020-04-07
Начален час: 18:00
Край: 2020-04-07 21:00
Категория: Събрания на РФКДО

ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РФК ПАЗАРДЖИК
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ПАЗАРДЖИК

Уважаеми колеги,

УС на РФК Пазарджик, на основание чл.10 от Устава на РФК Пазарджик Ви кани на редовно общо събрание със следния дневен ред:

1. Подновяване членския състав на органите на управление – освобождаване от длъжност и избор на нови членове, на основание чл. 27, ал. 6 и ал. 7, т. 3

2. Приемане промени в устава на РФК Пазарджик, във връзка с промените в ЗСОМФ и уставът на БФС – промени на 6-ти редовен конгрес на БФС

3. Разни

Дата: 07.04.2020 г.

Начален час: 18:00 часа

Място: Хотел „Форум“, зала – 1-ви етаж

Председател УС РФК Пазарджик

Маг.-фар. П. Минева


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Пазарджик, хотел