Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): Секторът здравеопазване е далеч от процесите на дигитализация в сравнение с другите сектори


Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклад, в който се посочва, че секторът здравеопазване заема последно място спрямо другите сектори при използването на възможностите на дигиталните технологии и данни за намаляване на разходите и подобряване живота на пациентите. Например, по-малко от половината държави от ОИСР осигуряват на пациентите дигитален достъп до тяхното здравно досие.

Секторът здравеопазване заема последно място спрямо секторите като например банкиране и образование. ОИСР посочва, че тези сектори приветстват дигиталното бъдеще, като подновяват съществуващите системи, а не само да дигитализират съществуващите вече. Здравният сектор губи около $1.3 трилиона долара годишно в резултат на неефективност като дублиране и ненужни практики.

Датският министър на здравеопазването откри политически форум на високо ниво, организиран от ОИСР и посветен на здравето през 21 век. Форумът събра на едно място специалисти за обсъждане на проблемите в сектора.

Прочети повече...

Източник: PGEU Newsletter 18-22.11.2019


Сподели

Публикувана на 2019-12-02 10:31:05 | Прочетена: 614 пъти