Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Нови обучения в платформата за Дистанционно обучение


В платформата за Дистанционно обучение на Български фармацевтичен съюз са създадени 8 нови и актуални теми в категориите:

 • Ревматоидни заболявания;
 • Респираторни заболявания;
 • Антибиотична резистентност;
 • Сърдечно-съдови заболявания;
 • Социално значими заболявания;
 • Нормални физиологични състояния.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Първи съвместен проект между ГлаксоСмитКлайн и Български фармацевтичен съюз

Теми на Дистанционните обучения:

 1. Ролята на belimumab в лечението на системен лупус еритематозус (СЛЕ), съобразно подхода “Treat-to-target”.
 2. Лечение за пациентите с тежка рефрактерна еозинофилна астма
 3. Роля на лечението с ICS/LABA при ХОББ
 4. Обзор на антимикробната резистентност - Данни от проучаването SOAR (Survey of Antibiotic Resistance)
 5. Въведение в БАХ и ambrisentan

Всяка отделна тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 2 (две) кредитни точки.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Първи съвместен проект между Сервие Медикал и Български фармацевтичен съюз

Тема на Дистанционното обучение:

"Хронична венозна болест - как да бъдем от полза за пациентите в новите условия на живот", проф. д-р Кузман Гиров от ВМА, София.

Темата е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 5 (пет) кредитни точки

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съвместен проект между Санофи България и Български фармацевтичен съюз

Теми на Дистанционните обучения:

- Нарушения на съня. Инсомнии.

- Фармакологично лечение на проблемите със съня.

Всяка отделна тема е акредитирана от Комисия по качество на БФС с 5 (пет) кредитни точки.

Кредитните точки за двете обучения не се заплащат!

 

ВАЖНО

За да използвате платформата за дистанционни обучения на Българския фармацевтичен съюз, трябва да имате регистрация на официалната страница на БФС!

 

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА НА БФС ТУК!

 

ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 


Сподели

Публикувана на 2020-11-02 14:12:14 | Прочетена: 1752 пъти