Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


МЗ предварително публикува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина


МЗ публикува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като целта е предварително информиране на обществеността.

Законопроектът, заедно с мотивите към него,  докладът на министъра на здравеопазването, предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ и на Портала за обществени консултации в рамките на следващата седмица. Тогава ще започне да тече срокът за обществено обсъждане.

За повече информация тук.


Сподели

Публикувана на 2019-07-08 10:37:17 | Прочетена: 928 пъти