Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Световният ден на фармацевтите през 2019 г. е на тема „Безопасни и ефикасни лекарства за всеки“


Хага, 25 март 2019 г. — „Безопасни и ефикасни лекарства за всеки" е надсловът на тазгодишния Международен ден на фармацевтите. Той ще се отбележи на 25 септември. Това съобщи днес Международната федерация на фармацевтите (ФИП).

Темата за 2019 г. е насърчаването и укрепването на ключовата роля на фармацевтите за осигуряване на безопасността на пациентите, чрез по-добро използване на лекарствата и намаляване на грешките, свързани с употребата им.

„Изследвания показват, че значителен брой пациенти могат да пострадат, докато получават медицински и здравни грижи, което да доведе до трайни увреждания, продължителен болничен престой или дори смърт. Лекарствените грешки са фактор, който би могъл да допринесе за подобни неблагоприятни събития, а фармацевтите имат решаваща роля за справянето с това предизвикателство в глобален мащаб,“ каза Доминик Жордан, президент на ФИП.

„Фармацевтите използват своите обширни познания и уникална експертност, за да гарантират, че пациентите получават възможно най-голяма полза от своето лечение. Ние осигуряваме достъп до лекарства и спомагаме за тяхната надлежна употреба, по-добро спазване на назначеното лечение, оптимален преход между различните сектори на здравните грижи и много други ползи. Днес повече от всякога фармацевтите носят отговорност използването на лекарства да не носи вреда на пациентите“, добави г-н Жордан.

Организациите, членуващи във ФИП, наред с други обединения по света, които не са нейни членове, използват Международния ден на фармацевтите, за да покажат ценността и мястото на фармацевтичната професия на всички заинтересовани страни и да отдадат дължимото на фармацията.

Официалното лого вече е налично на шестте официални езика на Обединените нации (арабски, китайски, английски, френски, руски и испански) на адрес: www.fip.org/worldpharmacistsday. ФИП разработва специално приложение за фармацевти, за максимално разпространение на посланията на Световния ден на фармацевтите.

За Световния ден на фармацевтите

Световният ден на фармацевтите е приет от Съвета на Международната федерация на фармацевтите (ФИП) на Световния конгрес по фармация и фармацевтични науки в Истанбул, Турция през 2009 г. Денят 25 септември е избран поради факта, че на тази дата през 1912 г. е създадена ФИП. Целта на Международния ден на фармацевтите е насърчаване и укрепване на ролята на фармацевтите за подобряването на здравето във всяко кътче на света. За повече информация за дейности и събития по отбелязване на Международния ден на фармацевтите през 2018 г. посетете http://bit.ly/2JfJQm8.

@FIP_org #WPD2019 #WorldPharmacistsDay


Сподели

Публикувана на 2019-03-26 09:38:16 | Прочетена: 1937 пъти