Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ


На 26.02.2019г., в брой 17 на Държавен вестник, е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.

Актуалните текстове на наредбата може да намерите тук.


Сподели

Публикувана на 2019-02-26 10:15:44 | Прочетена: 1449 пъти