Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Становище на УС на БФС след представяне на Пос Фарма АД на проекта „Виртуален фармацевтичен център за контакти с клиенти“


Днес, 08 октомври 2020 г. г-н Емил Папазян, представител на „ПОС Фарма“ АД презентира пред БФС проекта „ВИРТУАЛЕН ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТИ С КЛИЕНТИ”.

От изнесената информация стана ясно, че:

- подобна практика по продажба на лекарствени продукти по лекарско предписание не съществува към момента в нито една държава.

- проектът не е съгласуван с медицинските специалисти и техните съсловни организации и не е провеждано обществено обсъждане.

- не са правени тестове в реални условия.

- отнема се възможността за непосредствен контакт на пациента с най-достъпните медицински специалисти – фармацевтите.

- в екипа, разработил проекта, не са взели участие магистър-фармацевти.

- проектът не може да се реализира без изменение на действащата регулаторна рамка и са налице неясноти относно потенциалната възможност за синхронизация с правото на ЕС.

- не беше представена оценка на въздействието на проекта върху качеството на фармацевтичната грижа и последствията за пациентите.

Проектът е пилотен за България и е насочен към трети държави. По този начин България като държава-членка на ЕС би била експериментална територия за преобръщане на цялостната регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на лекарствоснабдяването.

Поради гореизложеното УС на БФС не може да подкрепи представения проект.